Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele Prindi Saada link

Alates 07.04.2017a jõustub siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“.

Määruse leiate Riigiteatajast  https://www.riigiteataja.ee/akt/104042017014

 

Siseministri määruse „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“  seletuskiri  on abiks, et mõista mida seadusandja on tahtnud antud määrusega öelda.

 

Siseministri määruse „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ seletuskiri 

 

https://www.osale.ee/konsultatsioonid/files/consult/289_SE_Vers_28.06_Ehitisele%20esitatavad%20tuleohut....pdf