ETHK osales Päästeameti konverentsil „Koostöös elu tuleohutumaks!“ Prindi Saada link

Konverentsil osaleb üle 200 erineva organisatsiooni, ühenduse jne.

Päästeamet on tuleõnnetuste ärahoidmisega tegelenud aastaid, seistes hoonete tuleohutuse eest järelevalve ja kontrolliga ning tõstes elanikkonna teadlikkust ja muutes käitumisharjumusi. Tuleõnnetuste ennetamisel on saavutatud koostöö tulemusena märkimisväärse vähenemine – tulesurmad on kümne aastaga vähenenud saja inimese elu võrra. Samas aga iga aastaga läheb õnnetuste ärahoidmine järjest keerukamaks. Suur hulk Eestimaa inimesi elab jätkuvalt oma igapäevaelu väga suure tuleohuriskiga. Tuleõnnetused on seotud hoonete seisukorra, alkoholi, aga ka sotsiaalsete muredega. Muutes õnnetuste põhjustajates ühte tegurit, saavutame tulemuse ka teistes valdkondades. Arutame koos, kuidas õnnetusi ära hoides ja riske vähendades luua tervem ühiskond, millest võidame kõik.

Konverents keskendub kolmele suuremale teemale:

1. Hoonete tuleohutus on esmane tegur, mis aitab vähendada õnnetuse tekkimise võimalusi. Tuleohutusnõuded on selleks, et tulekahjusid ei juhtuks; et juba juhtunud tulekahjud avastataks võimalikult kiiresti; et inimesed pääseksid õnnetuse korral ohutusse kohta ja et päästjatel oleks võimalik elu ja vara päästa. Hooned peavad saama ohutuks.

2. Alkoholisõltuvuses inimesi on ühiskonnas palju ning väga suure osa tuleõnnetuse põhjuseks on alkoholist tingitud hooletus ja hoolimatus.

3. Abivajaja märkamine ühiskonnas mõjutab tugevalt ohutust ja turvalisust. Meie ümber on inimesi, kelle iseseisev toimetulek on piiratud – majanduslikes raskustes pered, eriti suurpered; eakad ja puuetega inimesed. Kogukonna ja omavalitsustega koostöös saab otsida lahendusi. Elementaarne ohutus, nagu näiteks küttesüsteemide korrasolek või isegi elekter on liiga paljude Eestimaa perede jaoks kättesaamatu.

Muudame koos elu Eestimaal ohutumaks ja õnnelikumaks – igaühe kaasabil, igaühe jaoks!