Liikmele
 
ETHK poolt väljaantavad ühised suunised mõeldud järgimiseks oma liikmetele, et tagada Eesti tuleohutusettevõtetes sarnane  standardite ja tehniliste eeskirjade tõlgendamine ja hooldustoimingute tagamine. Juhendite koostamisel on lähtutud Euroopa standarditest, Eesti seadusandlusest, meie liikmete ja naaberriikide vastavate ametiliitude poolt kogutud teadmistest ja kogemustest.
Antud juhendites toodud nõuded on vabatahtlikud, kuid ETHK liikmetelt eeldatakse nende täitmist ja järgimist. ETHK juhendite eesmärk on soodustada ja arendada tuleohutuspaigaldiste kasutamist, kuid kui tekib vastuolu ETHK juhendi ja Eesti seadusandlusega, tuleb kohaldada ja lähtuda Eesti seadusandlusest.