Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele Prindi Saada link

Alates 07.04.2017a jõustub siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“.

Määruse leiate Riigiteatajast  https://www.riigiteataja.ee/akt/104042017014